Üstün cerrahi tecrübemizle

UZMANLIK ALANLARIMIZ

ÜROLOJİK KANSERLER

Prostat Kanseri, Mesane Kanseri, Böbrek Kanseri ve Testis Kanseri'nin AÇIK, ROBOTİK ve LAPAROSKOPİK CERRAHİ YÖNTEMLERLE redavisi

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

Böbrek Taşının Fleksible URS (RIRS) ve Perkütan Nefrolitotomi (PNL) yöntemleriyle tedavisi - Üreter Taşı ve Mesane Taşının Endoskopik (Kapalı) yöntemlerle tedavisi

UP DARLIK (İdrar Kanalının Doğuştan Dar Olması)

Robotik ve Laparoskopik Pyeloplasti yöntemiyle ameliyatı

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ (BPH)

Bipolar TUR - HOLEP- THULEP - REZUM PERİNEAL FÜZYON PROSTAT BİYOPSİSİ

EREKTİL DİSFONKSİYON

Penil Protez İmplantasyon Cerrahisi

İNFERTİLİTE

Mikroskobik Varikoselektomi

DA VİNCİ Xİ ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMLERİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ EXPERT CERRAH