BİPOLAR / MONOPOLAR TUR


 

İyi Huylu Prostat Hiperplazisi (BPH), prostat bezinin büyümesiyle karakterize, yaşlanan erkekleri etkileyen yaygın bir durumdur. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, endoskopik ameliyatlar BPH’nin tedavisinde popüler bir seçim haline geldi ve iyileşme sürelerinin kısalldığı minimal invaziv prosedürler bugün oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çeşitli teknikler arasında enerji kaynağının seçimi ameliyatın güvenliği ve etkinliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Her iki ameliyat da rezektoskop adı verilen, arkasına kamera takılan ve içerisinden kesme veya yakma için “loop” adı verilen enstrümanların kullanımıyla gerçekleştirilir. İki ameliyatı birbirinden ayıran temel farklılık, kullanılan elektrik enerjisinin prostatı kestikten sonra izleyeceği yol ile alakalıdır.

Monopolar TUR nedir?

Monopolar enerji, dokuyu kesmek veya akan kanı durdurmak için tipik olarak rezektoskop loop’unda tek bir elektrot kullanır.

Monopolar enerji prosedürleri sırasında, elektrik akımı hastanın vücudundan geçer ve devreyi tamamlamak için bir geri dönüş elektroduna ihtiyaç duyulur. Elektrik enerjisinin topraklama yoluyla aktarımı hastanın vücudu üzerinden gerçekleşir. Bu durum hastaların büyük bir kısmında bir soruna neden olmazken kalp pili olan hastalar gibi özel bir hasta grubunda ameliyat öncesi pilin kapatılması gibi bir takım ekstra uygulamalar yapılmasını gerektirir.

Bununla birlikte monopolar TUR sırasında elektrik enerjisinin mesaneye zarar vermemesi için iletken olmayan Mannitol içeren bir sıvı kullanıldığı için, ameliyatın uzun sürmesi durumunda bu sıvının vücutta fazlaca birikebilmesi nedeniyle bazı sorunlara neden olabilmektedir.

Yakma veya kesme işlemi sırasında üretilen ısı, çevredeki dokularda ikincil hasara neden olabilir, bu da dikkatli kontrol ve hassas uygulama gerektirir.


Bipolar TUR nedir?

Bipolar enerji, aynı cihaz üzerinde bulunan iki elektrotu içerir ve ayrı bir dönüş elektrotuna olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Elektrik enerjisinin aktraımı hastanın vücudu üzerinden değil de, loop’un iki ucu arasında gerçekleşir.

Elektrik akımı iki elektrot arasında sınırlandırılarak bitişik dokulara ikincil hasar riski en aza indirilir.
Bipolar enerji, üstün hemostatik özellikleriyle bilinir ve işlem sırasında kanama olasılığını azaltır.

ayrıca işlem sırasında kullanılan sıvılar vücuttaki sıvılar ile aynı kimyasal yapıya sahip olduğu için vücutta fazlaca birikmesi durumunda hasta için bir risk oluşturmaz.

Doku Etkisi ve Hassasiyet: Monopolar enerji, elektrik akımının dağılması nedeniyle daha geniş bir doku etkisine yol açabilir ve potansiyel olarak çevredeki yapılara termal hasara neden olabilir.
Bipolar enerji, akımın iki elektrot arasında sınırlandırılması nedeniyle daha fazla hassasiyet sunarak kasıtsız doku yaralanması riskini azaltır.

Hemostaz: Bipolar enerji, üstün hemostatik yetenekleriyle ünlüdür ve bu da onu kanama kontrolünün kritik olduğu ameliyatlarda tercih edilen bir seçenek haline getirir.
Monopolar enerji, kanamayı yönetmek için ek önlemler gerektirebilir ve potansiyel olarak genel prosedür süresini uzatabilir.

Sıvı Emilimi: Monopolar enerji, dokulardan geçen daha yüksek elektrik akımının bir sonucu olarak sıvı emiliminin artmasına katkıda bulunabilir.
Bipolar enerji, daha stabil bir intraoperatif ortama katkıda bulunarak sıvı emiliminin azalmasıyla ilişkilidir.
Klinik Sonuçlar:

Hem monopolar hem de bipolar enerji, semptomlarda ve idrar akış hızlarında karşılaştırılabilir iyileşmelerle BPH’nin tedavisinde etkinlik göstermiştir.
İyileşme süreleri ve komplikasyon oranları da dahil olmak üzere hasta sonuçları, cerrahın deneyimi ve hastaya özel hususlar gibi faktörlerden etkilenir.


BPH için endoskopik prostat ameliyatlarında monopolar ve bipolar enerji arasındaki seçim, cerrahın tercihi, ekipmanın mevcudiyeti ve hasta özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Her iki yöntemin de etkinliği kanıtlanmış olsa da, bipolar enerjinin gelişmiş hassasiyet ve hemostaz gibi avantajları, özellikle kanama kontrolünün çok önemli olduğu vakalarda onu zorlayıcı bir seçenek haline getiriyor. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, enerji kaynaklarında devam eden araştırmalar ve gelişmeler, BPH’li hastaların yararına endoskopik prostat ameliyatlarının daha da geliştirilmesine muhtemelen katkıda bulunacaktır.