İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ (BPH)

Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçası olan ceviz şeklinde bir bezdir. Prostatın ana işlevi meni içine giren bir sıvı yapmaktır. Prostat sıvısı bir erkeğin doğurganlığı için gereklidir. Bez, mesanenin boynundaki üretrayı çevreler. Mesane boynu, üretranın mesaneyle birleştiği bölgedir. Mesane ve üretra alt idrar yolunun parçalarıdır. Prostatın dış doku tabakasıyla çevrelenmiş, rektumun önünde, mesanenin hemen altında iki veya daha fazla lobu veya bölümü vardır. Üretra, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüptür. Erkeklerde üretra aynı zamanda spermi penis yoluyla da dışarı taşır.


İyi huylu prostat büyümesine ne sebep olur?
İyi huylu prostat büyümesinin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır; ancak çoğunlukla yaşlı erkeklerde görülür. Ergenlikten önce testisleri alınan erkeklerde benign prostat hiperplazisi gelişmez. Bu nedenle bazı araştırmacılar yaşlanma ve testislerle ilgili faktörlerin iyi huylu prostat hiperplazisine neden olabileceğine inanmaktadır.

Prostat gelişimi ve büyümesinde rol oynayan bir erkek hormonu olan dihidrotestosteron (DHT) üzerine odaklanmaktadır. Bazı araştırmalar, kan testosteron düzeylerinde bir düşüş olsa bile yaşlı erkeklerin prostatta yüksek düzeyde DHT üretmeye ve biriktirmeye devam ettiğini göstermiştir. Bu DHT birikimi prostat hücrelerinin büyümeye devam etmesini teşvik edebilir. Bilim adamları, DHT üretmeyen erkeklerde iyi huylu prostat hiperplazisi gelişmediğini belirtmişlerdir.

Ne Zaman Tıbbi Yardım Alınmalı?
İyi huylu prostat hiperplazisinin belirtileri aynı zamanda prostat kanseri de dahil olmak üzere daha ciddi durumların sinyalini verebilir. İyi huylu prostat hiperplazisi semptomları olan erkekler bir sağlık uzmanına başvurmalıdır.

Aşağıdaki semptomları olan erkekler derhal tıbbi yardım almalıdır:

 • idrara çıkamama
 • Ateş ve titreme ile birlikte ağrılı, sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı
 • İdrarda kan
 • Alt karın ve idrar yollarında büyük rahatsızlık veya ağrı
 • Sık sık ve Kesik işeme
 • İdrar yaptıktan sonra tam boşaltamama ve içerde idrar kalması hissi
 • Ani sıkışmalarla birlikte veya bağımsız idrar kaçırma


İyi huylu prostat hiperplazisi nasıl teşhis edilir?
Bir sağlık uzmanı iyi huylu prostat hiperplazisini şu temellere dayanarak teşhis eder:

 • Kişisel ve aile tıbbi geçmişi
 • Fizik muayene
 • Tıbbi testler

Muayene

 • Fizik muayene iyi huylu prostat hiperplazisinin teşhisine yardımcı olabilir. Birçok sağlık hizmeti sağlayıcısı, idrar sorunları olsun veya olmasın, 45 yaş ve üstü erkekler için rutin fizik muayenenin bir parçası olarak rektal muayene yapar.

Tıbbi testler
Bir ürolog, iyi huylu prostat hiperplazisine bağlı alt idrar yolu sorunlarının teşhisine yardımcı olmak ve tedavi önermek için tıbbi testler kullanır. Tıbbi testler şunları içerebilir:

 • İdrar tahlili
 • Prostat spesifik antijen (PSA) kan testi
 • Üroflowmetri
 • Ürodinamik testler
 • Sistoskopi
 • Transrektal ultrason
 • Biyopsi

PSA kan testi: Prostat hücreleri PSA adı verilen bir protein oluşturur. Prostat kanseri olan erkeklerin kanlarında daha yüksek miktarda PSA bulunabilir. Ancak yüksek PSA düzeyi mutlaka prostat kanserine işaret etmez. Aslında iyi huylu prostat hiperplazisi, prostat enfeksiyonları, iltihaplanma, yaşlanma ve normal dalgalanmalar sıklıkla yüksek PSA düzeylerine neden olur. PSA kan testinin nasıl yorumlanacağı, testin kanser ile iyi huylu prostat hiperplazisi gibi prostat rahatsızlıklarını ayırt etme yeteneği ve PSA düzeyi yüksekse alınacak en iyi eylem planı hakkında pek çok şey bilinmiyor.

Ürodinamik testler: Ürodinamik testler, mesane ve üretranın idrarı ne kadar iyi depolayıp bıraktığını inceleyen çeşitli prosedürleri içerir. Ürodinamik testler anestezi gerektirmez.

Üroflowmetri: İdrar akış hızını ve akış patternini değerlendiğimiz testtir.
İşeme sonrası rezidü idrar tayini: İdrara çıkma sonrası mesanede ne kadar idrar kaldığını değerlendirir. Genellikle iyi huylu prostat hiperplazisine bağlı idrar tıkanıklığını gösterir.

Sistoskopi. Sistoskopi, üretra ve mesanenin içine bakmak için sistoskop adı verilen tüp benzeri bir aletin kullanıldığı bir prosedürdür. Bir ürolog sistoskopu penisin ucundaki açıklıktan alt idrar yoluna sokar. Genellikle lokal anestezi altında günübirlik bir işlem olarak uygulanır; ancak bazı durumlarda hastaya sedasyon ve bölgesel veya genel anestezi uygulanması gerekebilir. Bir ürolog idrar yolundaki tıkanıklığı teşhis etmek için sistoskopiyi kullanabilir.

Biyopsi. Biyopsi, mikroskopla incelenmek üzere prostat dokusundan küçük bir parça alınmasını içeren bir prosedürdür. Biyopsiyi ayaktan tedavi şeklinde hastanede gerçekleştirir. Hastaya hafif bir sedasyon ve lokal anestezi verecektir; ancak bazı durumlarda hastanın genel anestezi alması gerekebilir. Ürolog, biyopsi iğnesini prostata yönlendirmek için ultrason veya manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme tekniklerini kullanır. Patolog (hastalıkları teşhis etmek için dokuları inceleme konusunda uzmanlaşmış bir doktor) prostat dokusunu laboratuvarda inceler. Test prostat kanserinin mevcut olup olmadığını gösterebilir.

İyi huylu prostat hiperplazisi nasıl tedavi edilir?
İyi huylu prostat hiperplazisi için tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Yaşam tarzı değişiklikleri
 • İlaçlar
 • Minimal invaziv prosedürler
 • Ameliyat

Erkeklerde semptomlar rahatsız edici olmadığı ve yaşam kalitelerini etkilemediği sürece hafif prostat büyümesi için tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir. Bu durumlarda ürolog tedavi yerine düzenli kontrol önerebilir. İyi huylu prostat hiperplazisi semptomları rahatsız edici hale gelirse veya sağlık riski taşıyorsa, ürolog çoğunlukla tedaviyi önerir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri
Yaşam tarzı değişiklikleri şunları içerebilir:

 • Özellikle halka açık yerlere çıkmadan önce veya uyku periyotlarından önce sıvı alımının azaltılması
 • Kafeinli içecek ve alkol alımından kaçınmak veya azaltmak
 • Dekonjestanlar, antihistaminikler, antidepresanlar ve diüretikler gibi ilaçların kullanımından kaçınmak
 • Mesaneyi daha uzun süre daha fazla idrar tutacak şekilde eğitmek
 • Pelvik taban kaslarını çalıştırma
 • Kabızlığın önlenmesi veya tedavisi
 • İlaçlar

Takip prosedürü: BPH semptomlarının hafif olduğu ve kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkilemediği durumlarda dikkatli bekleme önerilebilir. Bu yaklaşım, acil müdahale olmaksızın durumun düzenli olarak izlenmesini içerir. Minimal semptomları olan veya semptomlardan rahatsız olmayan kişiler için uygundur. Ancak durumun zamanla kötüleşmemesini sağlamak için düzenli kontroller gereklidir.

İlaçlar: BPH semptomlarını yönetmek için çeşitli ilaçlar mevcuttur. Alfa blokerler prostat ve mesane boynundaki kasları gevşeterek idrar akışını iyileştirir ve semptomları azaltır. 5-alfa redüktaz inhibitörleri ise zamanla prostat bezini küçülterek çalışır. Bu ilaçlar semptomların şiddetine ve kişinin tedaviye yanıtına bağlı olarak tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir.

Minimal İnvazif Prosedürler: İlaçlara iyi yanıt vermeyen orta ila şiddetli semptomları olan kişiler için minimal invazif prosedürler önerilebilir. Transüretral Mikrodalga Terapisi (TUMT), fazla prostat dokusunu ısıtmak ve yok etmek için mikrodalga enerjisinin kullanılmasını içerir. Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA), benzer bir etki elde etmek için radyofrekans enerjisini kullanır. Bu prosedürler ayaktan tedavi bazında gerçekleştirilir ve üriner semptomların giderilmesini sağlar.

Cerrahi Müdahale: İlaçların ve minimal invaziv prosedürlerin etkisiz kaldığı veya uygun olmadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekli olabilir. Prostatın Transüretral Rezeksiyonu (TURP), bir rezektoskop kullanılarak fazla prostat dokusunun çıkarılmasını içeren yaygın bir cerrahi prosedürdür. Bu prosedür semptomlarda uzun vadeli bir rahatlama sağlar ancak diğer tedavi seçenekleriyle karşılaştırıldığında hastanede kalış ve daha uzun bir iyileşme süresi gerektirir. Bunun dışında yeni teknolojilerin sunduğu Holep, Thulep ve Rezum gibi bir çok diğer cerrahi teknikler prostatı tedavi etmede oldukça başarılıdır.

İyi Huylu Prostat Hiperplazisi (BPH), yaşlandıkça birçok erkeği etkileyen yaygın bir durumdur. Hayatı tehdit edici olmasa da BPH semptomları kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Dikkatli bekleme, ilaçlar, minimal invaziv prosedürler ve cerrahi müdahale, BPH’yi yönetmek için mevcut tedavi seçenekleridir. Tedavi seçimi semptomların şiddetine, kişinin ilaca verdiği cevaba ve genel sağlık durumuna bağlıdır. BPH belirtileri yaşayan bireylerin en uygun tedavi planının belirlenmesi için bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir. Hastalar mevcut seçenekleri anlayarak bilinçli kararlar verebilir ve yaşam kalitelerini artırabilir.